Reference

 

  • Spolupracujeme s varhanáři celého světa. 
  • Naše píšťaly zní kromě České republiky i v dalších zemích  jako např. USA, Čína, Rakousko, Německo, Nizozemí, Norsko, Belgie, Polsko, Slovensko, Ukrajina, Chorvatsko, Itálie, Španělsko, Francie, Maďarsko
  • Za celou naši dobu působnosti jsme nezaznamenali žádné reklamace, zborcení píšťal apod.
  • Vyznačujeme se vysokou odborností a kvalitou.

 

Zde několik ukázek  z naší práce:Oprava varhanních píšťal - Branná


  


Slovenská republika - Sielnica


Břevnovský klášter - Praha / oprava varhanních píšťal + nové varhanní píšťaly /


 

                      

                                          EXPO JAPAN                                                 Měďené varhanní píšťaly - Václavovice

 

 

 

Holandsko


           


 Hlučín


Chrám sv. Víta - Praha / oprava varhanních píšťal /